Skip to Main Content
Centers for Medicare & Medicaid Services

County Listings for Split States

Use the County List Search drop-down to see which counties fall within each split state.
Select Your Area:

 • Alameda, CA

 • Alpine, CA

 • Amador, CA

 • Butte, CA

 • Calaveras, CA

 • Colusa, CA

 • Contra Costa, CA

 • Del Norte, CA

 • El Dorado, CA

 • Fresno, CA

 • Glenn, CA

 • Humboldt, CA

 • Inyo, CA

 • Kern, CA

 • Kings, CA

 • Lake, CA

 • Lassen, CA

 • Madera, CA

 • Marin, CA

 • Mariposa, CA

 • Mendocino, CA

 • Merced, CA

 • Modoc, CA

 • Mono, CA

 • Monterey, CA

 • Napa, CA

 • Nevada, CA

 • Placer, CA

 • Plumas, CA

 • Riverside, CA

 • Sacramento, CA

 • San Benito, CA

 • San Bernardino, CA

 • San Francisco, CA

 • San Joaquin, CA

 • San Mateo, CA

 • Santa Clara, CA

 • Santa Cruz, CA

 • Shasta, CA

 • Sierra, CA

 • Siskiyou, CA

 • Solano, CA

 • Sonoma, CA

 • Stanislaus, CA

 • Sutter, CA

 • Tehama, CA

 • Trinity, CA

 • Tulare, CA

 • Tuolumne, CA

 • Yolo, CA

 • Yuba, CA
 • Imperial, CA

 • Los Angeles, CA

 • Orange, CA

 • San Diego, CA

 • San Luis Obispo, CA

 • Santa Barbara, CA

 • Ventura, CA
 • Bronx, NY

 • Columbia, NY

 • Delaware, NY

 • Dutchess, NY

 • Greene, NY

 • Kings (Brooklyn), NY

 • Nassau, NY

 • New York (Manhattan), NY

 • Orange, NY

 • Putnam, NY

 • Richmond (Staten Island), NY

 • Rockland, NY

 • Suffolk, NY

 • Sullivan, NY

 • Ulster, NY

 • Westchester, NY
 • Albany, NY

 • Allegany, NY

 • Broome, NY

 • Cattaraugus, NY

 • Cayuga, NY

 • Chautauqua, NY

 • Chemung, NY

 • Chenango, NY

 • Clinton, NY

 • Cortland, NY

 • Erie, NY

 • Essex, NY

 • Franklin, NY

 • Fulton, NY

 • Genesee, NY

 • Hamilton, NY

 • Herkimer, NY

 • Jefferson, NY

 • Lewis, NY

 • Livingston, NY

 • Madison, NY

 • Monroe, NY

 • Montgomery, NY

 • Niagara, NY

 • Oneida, NY

 • Onondaga, NY

 • Ontario, NY

 • Orleans, NY

 • Oswego, NY

 • Otsego, NY

 • Rensselaer, NY

 • Saint Lawrence, NY

 • Saratoga, NY

 • Schenectady, NY

 • Schoharie, NY

 • Schuyler, NY

 • Seneca, NY

 • Steuben, NY

 • Tioga, NY

 • Tompkins, NY

 • Warren, NY

 • Washington, NY

 • Wayne, NY

 • Wyoming, NY

 • Yates, NY
www